PERSONVERNERKLÆRING


Vi behandler persondata, og denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi tar beskyttelse av dine personopplysninger på alvor. 

Det er Reklamehuset som er behandlingsansvarlig for den informasjonen vi samler inn om deg. Vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med loven.

Ved å gi oss dine data, garanterer du at du er over 13 år.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av personopplysninger kan du gjøre det ved å benytte informasjonen du finner på kontaktsiden vår: www.reklamehuset.no/kontakt


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Når du bruker nettsiden vår samler vi inn og behandler en rekke data. Dette kan skje på forskjellige måter, for eksempel ved at du registrerer deg som bruker eller abonnent av våre tjenester. Påmelding på nyhetsbrev, deltakelse i undersøkelser eller konkurranser, samt kjøp og øvrig bruk av tjenester gjennom nettsiden.

Typisk informasjon vi samler inn og behandler er: En unik ID og tekniske opplysninger om enheten din (datamaskinen, nettbrett eller mobiltelefon), IP-adresse, geografisk plassering og hvilke sider du viser klikker på. I de tilfeller du gir et eksplisitt samtykke, samt selv oppgir informasjonen, kan vi også behandle navn, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon.


SIKKERHET

Vi har utført nødvendige tiltak, både tekniske og organisatoriske, for at dine personlige opplysninger ikke ulovlig eller ved uhell blir slettet, offentliggjort, kommer til kjennskap for uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Vi tillater bare tilgang til dine personlige opplysninger for ansatte og samarbeidspartnere som gjennom sitt virke trenger å vite slike data. De behandler bare dine personlige opplysninger på våre instruksjoner og de må behandle disse konfidensielt.


FORMÅL

Personopplysninger om kunder, leverandører og samarbeidspartnere samles inn til følgende formål:

  • Behandling av kjøp og levering av tjenester

  • Administrasjon av din relasjon til oss

  • Kommunikasjon

Innsamling og bruk av kommunikasjonsdata

Kommunikasjonsdata inkluderer hvilken som helst kommunikasjon du har sendt oss, uavhengig om det er via et kontaktskjema på nettsiden vår, e-post, sms, meldinger via sosiale medier eller hvilken som helst annen type kommunikasjon. 

Vi behandler disse opplysningene for å kunne kommunisere tilbake til deg, for arkivering og etablering, forfølgelse eller forsvar av rettslige krav. Vår lovbaserte grunnlag for å gjøre dette er vår legitime interesse

I tillegg til dette bruker vi opplysningene til å optimere våre tjenester og innhold.

Eksempler på formål:

  • Forbedring av våre produkter og tjenester

  • Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg

  • Tilpasning av samarbeidspartneres kommunikasjon og markedsføring til deg

Opplysninger som samles inn på nettsiden kan brukes til å identifisere deg som bruker og vise deg de annonsene som mest sannsynlig vil være relevante for deg basert på hva du har vist interesse for. De kan brukes til å registrere dine kjøp og betalinger, og til å kunne levere de tjenestene som du har etterspurt, f.eks. utsending av nyhetsbrev.


Minimering av data

Personopplysningene vi samler inn, behandler og oppbevarer er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Type og omfang av personopplysninger kan også reguleres av lovverket, behovet for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse.


Personopplysninger holdes oppdatert

Vi er avhengig av at opplysningene vi har lagret  er korrekt og oppdatert. Vi ber deg derfor om å opplyse oss om relevante endringer. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på denne siden: www.reklamehuset.no/kontakt

Dersom vi selv blir oppmerksomme på at vi har lagret feil i dine opplysninger vil vi oppdatere dem hos oss og varsle deg om dette.


Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi sletter opplysningene når vi ikke lenger finner det nødvendig å beholde dem, eller når vi ikke lenger er pliktig til dette. 


Samtykke

Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å benytte en link du finner i bunn av nyhetsbrevet. Du kan også kontakte oss her: www.reklamehuset.no/kontakt 


Utlevering av personopplysninger.

For å oppbevare og behandle personopplysninger benytter vi en rekke tredjeparter. Dette inkluderer leverandører av IT-løsninger. De kan ikke bruke opplysningene til egne formål og behandler disse utelukkende på våre vegne. I tilfeller hvor det av norsk lovgivning kreves, utleverer vi opplysninger til offentlige myndigheter, banker og finansielle institusjoner, regnskap og inkassobyråer. Vi utleverer ikke personopplysninger som navn og e-post til andre formål enn dette, så sant du ikke har gitt samtykke til det.

Vi bruker databehandlere fra EU eller land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse. 

Informasjon om din bruk av vår nettside, geografisk plassering, hvilke annonser du har mottatt og eventuelt klikket på, kjønn og alderssegment gis viderer til tredjeparter i det omfang disse opplysningene er kjent. Slike opplysninger brukes for å tilpasse vår markedsføring og kommunikasjon til deg.


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Vi har en egen informasjonsside om vår bruk av informasjonskapsler hvor vi har utdypet hvilke informasjoner som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til dem. Les mer om vår bruk av cookies her.


DINE RETTIGHETER

Du kan når som helst be om tilgang til de personopplysningene vi har lagret på deg. Dette inkluderer tilgang til å se hva vi har lagret, få opplysningene korrigert, overført eller slettet. Dersom du har gitt samtykke til vår bruk av dine personopplysninger tidligere, har du mulighet til å trekke tilbake samtykke når som helst. Du kan også opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som eventuelt får dem utlevert fra oss.

Du kan lese mer om dine rettigheter her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-054/

Dersom du ber oss om å opplyse deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan vi be deg om å bekrefte identiteten din. Dette for å hindre uvedkommende å få tilgang til dine personopplysninger.

Tilgangen til dine personopplysninger kan også begrenses av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter.

Dersom du mener at vi urettmessig behandler dine personopplysninger har du mulighet til å avgi en klage til datatilsynet her.

Behandling av forespørsler

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg. Hvis du ikke er fornøyd med et hvilket som helst aspekt av hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet, den norske tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesproblemer ( www.datatilsynet.no ). 

Dersom du har en klage er vi takknemlige dersom du først vil kontakte oss, slik at vi kan prøve å løse situasjonen for deg.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.

Dette nettstedet eies av Reklamehuset AS, Organisasjons-nr. 980 289 036. Postadresse: Galteråsen 7c, 5916 Isdalstø.