Vi visualiserer dine tanker

Grafiske tjenester

Gjør deg synlig for markedet rundt deg. 

Vi utformer logo og full firmaprofil til din bedrift. 

Logo er det mest gjenkjennelige symbolet for en merkevare. Den skal være enkel, og designet påvirker folks oppfatning av merkevaren. Din logo gir dine kunder et førsteinntrykk. 

Den grafiske profilen er den helhetlige stilen som gjenspeiler merkevarens personlighet. Dette er farger, fonter, bilder og elementer som brukes i all kommunikasjon fra nettsider til annet markedsføringsmateriell. En konsistent grafisk profil bidrar til å styrke merkevarens gjenkjennelse. 
 
Logo og grafisk profil er det som sammen skaper din merkevare. Når man bruker dette på riktig måte, og er konsekvent, vil man over tid skape en gjenkjennende merkevare som skiller deg ut fra konkurrentene.  

Visuell identitet 

Visuell identitet skal tydeliggjøre hva du står for og bli lagt til av riktig målgruppe.Visuell identitet inneholder logo, font, typograf og fargepaletter. Profilmanualen er regelboken for hvordan bedriften din skal kommunisere med samarbeidspartnere og kunder. En profilmanual gjør også prosessen lettere og mer kostnadseffektiv når du skal få utformet nye elementer, trykksaker og lignende da mye av arbeidet allerede er gjort. 

Profilmanual

 Profilmanualen er ofte et levende dokument som kan utvides til å inneholde alt i fra folieringsdesign til biler til e-postsignaturer, skilt, profileringsartikler og klær. Kort sagt – alt som har med din visuelle kommunikasjon å gjøre bør få plass i profilmanualen. 

 

Vi hjelper deg med å velge riktig

slik at du oppnår mest mulig

effekt og synlighet.